This website uses cookies, by browsing you agree with that. Consent

We support

The non-profit organization Locals for Locals seeks to destereotype homelessness and supports society in solidarity with the homeless and people in need.

Vytváří síť solidárních kaváren, restaurací a dalších podniků, které nabízí komukoliv v nouzi drobné služby zdarma.

Spojuje a podporuje také muzikanty a umělce se zkušeností s bezdomovectvím. Pořádá výstavy, koncerty, workshopy a přednášky.

Support Icon

5% of each product purchased goes to support.

Visit our website for more information.
Thank you for being with us.